Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
×
ikona telefon

Bezplatná linka: 800 222 002

#04 Energetický průkaz nemusí být jen nutným zlem

Pokud prodáváte nebo pronajímáte nemovitosti je Vaší zakonnou povinností mít zpracovaný energetický štítek budovy. Ten by měl sloužit kupujícím k tomu, aby si udělali představu o budoucí energetické náročnosti - tedy spotřebě energií kupované nemovitosti. Je tomu ale v praxi skutečně tak? Vyznají se kupující v tomto dokumentu a dokáže jim skutečně poradit, jak do úspory energií investovat, tak aby se jim vynaložené prostředky vrátili za rozumný čas? V dnešní době existuje několik dotačních titulů, které Vám na investici přispějí. To je administrativně náročná činnost, na koho se tedy můžeme obrátit? Na toto téma vyzpovídal Ing. Petr Korytar - ředitel Hanácké realitní kanceláře - odborníka Tomáše Krátkého s firmy Kratkystav s.r.o.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je již dlouhou dobu povinností při prodeji nebo pronájmu rezidenčních nemovitostí. Výjimku tvoří jen nemovitosti postavené před rokem 1947, na nichž nebyla provedena významná rekonstrukce. Při své činnosti se ale setkávám s tím, že klienti berou zpracování energetického štítku jen jako zbytečnou povinnost a nevidí v tom žádný smysl. Je to však škoda, protože při správném zpracování může být užitečným dokumentem. Jaký význam má tedy PENB pro majitele nemovitosti?

Průkaz energetické náročnosti budovy by měl sloužit jako dokument, který klientům pomůže zhodnotit nemovitost po energetické stránce. Nicméně chápu, že mnoho klientů ho považuje pouze jako zákonnou povinnost, protože se jim nedostane dostatečného vysvětlení co PENB je a čemu slouží, případně co z něj mohou získat. Tohle vnímání se vždy snažím klientům rozmluvit, protože pokud budou s průkazem bude dobře nakládat může jim sloužit jako podklad pro další kroky s nemovitostí, tak aby efektivita dalších kroků byla co největší a hlavně měla smysl.

Jak ale se zpracovaným PENB nakládat? Klienti zpravidla obdrží několikastránkový dokument, kde je pro laika spoustu nesrozumitelných informací a jediný údaj, kterého se drží je výsledná známka (A-G) v grafické části průkazu. I ta však klientům neřekne moc o budoucí energetické náročnosti a budoucí spotřebě.

Hlavním orientačním bodem průkazu je v současné době určitě grafická část, kde klient vidí zařazení nemovitosti do kategorie A-G. Dále si také, musíme všimnou v grafické části šipek s označením DOP, což znamená doporučení. Každý zpracovatel průkazu musí na závěr provést tvz. doporučení, které by mělo zlepšit energetickou náročnost budovy. Návrh opatření bývá shrnut v protokolu průkazu v sekci posouzení vhodnosti doporučených opatření. Zde se už jedná o uvážení samotného zpracovatele průkazu, je tedy jasné, že existují doporučení, které dávají smysl, ale také doporučení, které tam jsou pouze, aby zpracovatel splnil svou zákonnou povinnost. Narážíme tedy na to, že je určitě důležité kdo PENB zpracovává, především tedy pokud máte v plánu nějaké další stavební či technické úpravy s Vaši nemovitostí. Možnost prokonzultovat samotný průkaz se zpracovatelem a projít si samotný návrh opatření může klientům do budoucna ušetřit nemalé peníze.

Zde ale narážíme ale na to, že zadavatelem zpracování je zpravidla prodávající a toho už budoucí doporučení tolik nezajímají. Naopak kupující dostane průkaz, ke kterému nedostane žádné vysvětlení. Zkusme se tedy podívat, jak by to fungovalo v praxi. Náš klient koupí starší dům, k němu obdrží PENB např. s hodnotou “F” a příslušná doporučení. Jak se ale v tom má přesně zorientovat, tak aby věděl, že se mu tyto úpravy a investice vyplatí a vrátí?

V prvním kroku může klient projít navržené opatření s energetickým specialistou. Dále pokud klient uvažuje o návrhu opatření je dobré se s námi spojit. Pokud jsme zpracovávali průkaz máme všechny potřebné podklady pro energetickou rozvahu, která určitě pomůže klientovi v rozhodování. Na základě výpočtových dat, jsme schopni klientovi sdělit jaký vliv budou mít jednotivé opatření na energetickou náročnost budovy. Dále jsme schopni vypočítat orientační náklady na provoz domu a v případě návrhu nového zdroje vytápění či ohřevu vody, jsme schopni poslat porovnání jednotlivých zdrojů a jejich návratnost. Zpravidla to bývá například kombinace elektrokotel a tepelné čerpadlo. Klienty zajímá za jak dlouho se investice do mnohonásobně dražšího tepelného čerpadla vrátí oproti elektrokotlu. Zpravidla až samotná rozvaha, kterou přepočítáváme na koruny přesvědčí klienta o možných úsporách v případě zateplení obálky budovy či výměny zdroje vytápění a ohřevu teplé vody. Opět se tu vracíme k bodu kvalitně zpracovaného PENB, které může mít vliv do budoucna na úsporů nákladů na provoz budovy.

Situace, kterou popisuješ se týká samostatných rodinných domů. Jak je to ale v případě prodeje bytové jednotky, na kterou se samostatně PENB nezpracovává. Ten musí být zpracován na celý dům. Zde bych zdůraznil, že pokud se v bytovém domě prodává nebo pronajímá byť jen jedna jednotka už je zákonná povinnost mít PENB.

V tomto případě je to trochu složitější, samotný vlastník nic nezmůže zde rozhodnutí závisí na SVJ a majitel bytu tak spíše musí debatu zavést na setkání SVJ. Platnost takového PENB je 10 let a ve své praxi se setkávám s tím, že už zpracovávám nové vydání takového prukazu. I v tomto případě nemusí být PENB jen povinnost, ale důležitý zdroj informací pro společenství vlastníku k možným investicím a úsporám.

Náklady na energie rok od roku rostou, proto je nutné se investicemi do zateplení nebo do nových tepelných zdrojů zabývat. Na druhou stranu rostou i ceny stavebních prací a materiálů a pro mnoho našich čtenářů mohou být investice navržená ve Vašem doporučení nedosažitelné, i když je jejich návratnost zajímavá. Řešením mohou být různé dotační programy o kterých se často mluví, ale pro člověka, který s touto problematikou nemá zkušenosti jsou nereálnou variantou.

Správná otázka, zde se opíráme opět o kvalitní zpracování PENB, který je velmi dobrým podkladem pro určení správného dotačního programu na základě uvažovaného záměru investora. Pokud jsme například u prodeje RD byli zpracovatele PENB umíme klientovi poradit jaký dotační program je pro něj vhodný, zda dosáhne na jeho podmínky a následně provést energetickou rozvahu kde vyčíslíme možné úspory v rámci dotace a spočítat návratnost.

To zní sice hezky, ale z vlastní praxe vím, že největší překážkou pro klienty je, že často neví kde vůbec začít. Bojí se administrativních nároků, i toho zda na dotaci vůbec dosáhnou a proto od této cesty mnohy upouštějí. Můžete jim někdo tedy konkrétně pomoci s vyřízením dotace?

To si myslím, že je škoda, protože samotná dotace může výrazně zkrátit dobu návratnosti investice za navržená opatření. U dotací naše firma postupuje následovně. Pokud klient zvažuje využít některý z právě probíhajících dotačních titulů navštívíme ho přímo na jeho nemovitosti. Společně probereme jeho záměr a zkonzultujeme zda je to v souladu s dotačním programem. Následně mu vysvětlíme podmínky dotačního programu a nabídneme mu zpracování odborného posudku, který je nedílnou součástí žádosti o dotaci. Pokud má klient obavy s administrací, umíme klienta zastoupit ve věci podání a vyřízení dotace až do stavu akceptačního dopisu, tedy uznání dotace. Na samotný posudek má klient možnost také čerpat dotaci nemusí se tedy bát velkých nákladů spojených s vyřízením odborného posudku.

Tím odpadá obava klientů s celkovým vyřízenám. Investice do nemovitosti za účelem zlepšení energetické náročnosti se sebou ale nesou nemalé částky do rekonstrukce. Naše čtenáře určite bude zajímat na jak velkou dotaci mohou aktuálně dosáhnout a v jaké procentuální výši se dotace vzhledem k celkové investici pohybuje. Důležité bude i vědět na co všechno se dá dotace čerpat.

Maximální výše dotace je aktuálně 550.000 na nemovitost u rekonstrukcí. Procentuálně se dotace pohybuje rozmezí od 30-50% z celkové investice v závislosti na množství opatřeních a cenové nabídce realizační firmy. Čerpat se dá na konstrukce pevně spjaté s energetickou úsporou tzn:

  • zateplení obvodového zdiva
  • zateplení střechy nebo stropu pod půdou
  • výměna oken a dveří
  • zateplení podlah
  • výměna zdroje vytápění
  • stínící techniku
  • výstavbu zelených střech.
  • zpracování odborného posudku

Na závěr by bylo vhodné říci, jak dlouho celý proces vyřízení bude trvat, jestli může majitel nemovitosti žádat o dotaci zpětně a hlavně v jakém okamžiku vlastně dojde k čerpání dotace.

Samotný proces vždy začíná vstupní konzultací, kde s klientem probereme jeho záměr, následně zvolíme vhodný dotační program. Pro zpracování posudku se musí nejdříve zpracovat projektová dokumentace, které je nedílnou součástí odoborného posudku. V prvé řadě, tedy dojde k zaměření a zakreslení stávajícího stavu objektu, následně na základě domluvy dodje k návrhu opatření, které se musí opět zkreslit do projektové dokumentace nového stavu. Dále se zpracuje energetický posudek a dokumenty potřebné pro samotnou žádost o dotaci. Tento proces může zabrat 1-2 měsíce podle rychlosti návrhu a našeho vytížení. Následně předáváme odborný posudek do rukou klienta nebo naše práce pokračuje se samotným vyřízením a administrací žádosti. Po podání posudku a jeho kontrole vydává dotační program takzvaný ,,akceptační dopis,, ve kterém vyčíslí maximální výši dotaci a tato částka je Vám po dobu realizace opatření rezervována. Tedy klient nemusí mít strach, že začne s pracemi a mezi tím, se vyčerpají dotační prostředky nebo dotační program skončí. Na realizaci má klient od vydání akceptačního dopisu 2 roky, to v praxi znamená, že doklady o realizaci se musí doložit na dotační program do 2 let od vydání akceptačního dopisu.

K čerpání dotace vždy dochází po tvz. doložení realizace. Tedy investor vždy musí profinancovat všechny práce z vlastních zdrojů. Jakmile dojde k dokončení prací doloží se na dotačním program doklady prokazující realizaci navržených opatření, po kontrole těhle dokladů dotační program vyplácí dotaci do 3 týdnů na účet žadatele.

Co se týče zpětného získání dotací na opatření, které jsou již realizované. V praxi je to možné na opatření do 2 let zpětně. Často se například stává, že klienti již mají vyměněná okna a nyní chtějí zateplovat obálku budovy. Nemusí mít strach pokud mají všechny doklady o nákupu a montáži oken je možné nárokovat dotaci i na tyto realizované akce.

Shrnutí

Průkaz energetické náročnosti budovy je zákonnou povinnosti při prodeji nebo pronájmu nemovitosti. Pokud je energetický štítek správně zpracován, může být pro kupující zajímavým zdrojem informací, jak postupovat při budoucích investicích do nemovitosti, které povedou ke každoroční úspoře energií, tedy nákladů na provoz. Naše realitní kancelář zajišťuje zpracování PENB všem prodávajícím ve spolupráci s firmou KRATKYSTAV s.r.o. Ta ve svých průkazech důkladně zpracovává doporučená opatření, kupujícím nabízí odbornou konzultaci a následně může pomoci i s vyřízením dotace na rekonstrukci. Pro prodávající pak dává tento dokument také smysl, protože za něj relevantně dokáže odpovědět na dotazy zájemců ohledně spotřeby energií a možných úspor.

Ing. Petr Korytar
AUTOR Ing. Petr Korytar ředitel HRK

Petr Korytar je Olomouckým rodákem a hrdým patriotem. V roce 1992 založil jeho otec rodinnou firmu - Hanáckou realitní kancelář. Od svých 5 let tak byl svědkem vývoje realitního trhu i práce realitního makléře. Po vystudování vysoké školy v roce 2011 převzal po otci štafetu a stal se ředitelem kanceláře. Dnes vede široký tým realitních profesionálů. Průběžně monitoruje a analyzuje realitní trh a tyto informace pak předává veřejnosti v podobě odborných článku nebo realitního vlogu.